** Privacybeleid Geursensaties, handelt onder ChanSiBelle (AVG)

Geursensaties, gevestigd te Nuenen, KvK nummer 67094082

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Geursensaties is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten van Geursensaties. U dient zich ervan bewust te zijn dat Geursensaties niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Geursensaties respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Diensten en communicatie

Uw persoonsgegevens worden alleen via telefoon/ email verzameld. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon:  Geursensaties verwerkt de volgende gegevens via de website (www.geursensaties.nl) of via u e-mail provider:  Naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.  Deze gegevens worden gebruikt om de producten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Geursensaties. We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: een betere dienstverlening naar u toe, u moet hierbij denken aan het verzenden van onze nieuwsbrief, u te informeren over wijzigingen van onze producten, en het voldoen aan de wettelijke verplichting (belastingaangifte).  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken

Delen van persoonsgegevens met derden

Geursensaties verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen indien dit nodig is voor het uitvoeren van deze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geursensaties en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een computerbestand naar u of een, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar chantal@geursensaties.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Geursensaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons